ชวนเที่ยวทำบุญที่วัดบัวขวัญ

         ประชาชนส่วนใหญ่มักจะเดินทางไปทำบุญในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งวัดต่างๆทั่วทุกภาคก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายให้ชาวบ้านได้ไปร่วมทำบุญกันสำหรับที่จังหวัดนนทบุรีนั้นมีวัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดอารามหลวงซึ่งมีความสวยงามกว้างใหญ่ไพศาลและมักจะมีกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนได้ไปร่วมพิธีมากมายเลยวัดแห่งนี้เป็นวัดที่คนนิยมไปเป็นจำนวนมากซึ่งวันที่ว่านี้ชื่อว่าวัดบัวขวัญ

โดยส่วนใหญ่คนที่เดินทางมาก็มักจะเป็นคนในพื้นที่และคนจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงคนในกรุงเทพฯโดยเฉพาะอาจารย์ลักษณ์เรขานิเทศหรือที่เรารู้จักกันดีในนามโหรฟันธงมักจะมาประกอบพิธีที่วัดบัวขวัญเป็นประจำทุกปีซึ่งปีหนึ่งก็เดินทางมาหลายครั้งมากโดยเฉพาะในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรามักจะเห็นอาจารย์ลักษณ์เรขานิเทศเดินทางมาร่วมทำบุญที่วัดบัวขวัญแห่งนี้ซึ่งจะมีการประกาศเชิญชวนผู้คนให้ไปร่วมทำบุญกันทุกครั้งที่อาจารย์ลักษณ์เดินทางมาโดยที่นี่จะมีพระพุทธรูปมากมายหลายองค์ให้ประชาชนได้เข้าไปเคารพกราบไหว้สำหรับประวัติของวัดบัวขวัญนั้นว่ากันว่ามีการก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

ซึ่งแต่ก่อนนั้นตรงบริเวณที่วัดบัวขวัญตั้งอยู่นั้นแต่เดิมเป็นแค่เพียงทุ่งนาโดยมีแค่สำนักสงฆ์ซึ่งเป็นสำนักเล็กตั้งอยู่หลังจากนั้นเมื่อมีพระสงฆ์เดินทางเข้ามาอยู่ที่วัดสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็มีการพัฒนาสำนักสงฆ์จนกลายมาเป็นวัดพระอารามหลวงได้ภายในที่สุด แต่เดิมเรียกกันว่าวัดบัวขวัญนั้นมีชื่อเดิมว่าวัดสะแกแต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่นายบัว  ฉุนเฉียว  ซึ่งเป็นคนบริจาคที่ดินให้กับวัดแห่งนี้ที่วัดภูเขาแห่งนี้มีจุดที่ให้ ประชาชนเข้าไปทำบุญและเคารพกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายและที่นี่เรายังสามารถเข้าไปไถ่ชีวิตโคกระบือได้อีกด้วย

ในแต่ละวันจะมีผู้คนเดินทางไปเพื่อทำบุญไหว้พระรวมถึงจะมีนักเรียนเข้าไปศึกษาปฏิบัติธรรมและภายในบริเวณวัดบัวขวัญนี้ยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อให้พระสงฆ์ได้มีการธรรมะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นโรงเรียนสำหรับพระสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีโดยจะมีครูมากกว่า 100 คนคอยสอนเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมพระพุทธศาสนาและหากใครที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดบัวขวัญนี้ก็อย่าลืมแวะไปไหว้พระอุโบสถ

  ไปชมความงามของหอระฆัง   ไปดูโรงเรียนพระปริยัติธรรมดิศักดิ์  รวมถึงไปไหว้วิหารหลวงพ่อโตและยังมีพิพิธภัณฑ์ให้เราก็ไปชื่นชมศิลปะสมัยโบราณทั้งนี้นอกจากเรื่องของการไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วชาวบ้านยังสามารถซื้อโรงศพเพื่อบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ได้อีกด้วยโดยเราสามารถเข้าไปที่วัดได้ทุกวันโดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปทำบุญไหว้พระได้ตั้งแต่ 07:00 นถึง 16:00 น

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้าbk8