ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 

การจัดสรรทางด้านการเงินของบริษัทถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณต่างๆหรือแม้แต่การอนุมัติโครงการจำเป็นจะต้องดูในเรื่องของส่วนการเงินหรือส่วนที่จะต้องมีการให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะถ้ามีการจัดสถานที่ไม่เหมาะสมจะทำให้การลงทุนเรานั้นสูญเสียโอกาสในการทำกำไร หรืออาจจะทำให้บริษัทเข้าสู่สภาวะความเสี่ยงการขาดสภาพคล่องหรือเงินหมุนภายในระบบได้ นี่อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆต้องให้ความสำคัญในการของการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านการเงิน

 ในบริษัทต่างๆจะมีในส่วนของการดำเนินงานอยู่เสมอแต่ส่วนต่างๆจำเป็นต้องใช้เงินในการหมุนเวียนทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากส่วนนอกหรือค่าใช้จ่ายที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนนอกคือการที่ต้องเสียในการบริหารจัดการหรือการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ และส่วนในก็คือการที่จะต้องมีการจ่ายรายจ่ายที่มีการจ่ายอยู่เสมอภายในโรงงานไม่ว่าจะเป็นค่าแรงของบุคลากรต่างๆที่เข้ามาทำงานในโรงงานหรือในบริษัทของตัวเอง

 ในส่วนนี้เรื่องค่าแรงขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและความชำนาญในการทำงานต่างๆของบุคลากร หากบุคลากรไหนที่มีความสามารถ ในการทำงานที่สูงก็จะได้ค่าแรงที่เยอะกว่าหรือว่ามีการพัฒนาศักยภาพก็จะได้ค่าแรงที่ปรับเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าทรัพยากรบุคคลเหล่านี้จะพัฒนาไปส่วนไหนก็จะต้องมีรายจ่ายแก่บริษัทอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่นพนักงาน 2 คนเข้ามาในตำแหน่งเดียวกันแต่ว่านายเอไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม แต่ในบีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นการทำงานต่างๆเพื่อนำเสนอโครงการก็จะทำให้ในบีได้ค่าภาษาเพิ่มมากขึ้น

 เหล่านี้เองคือปัจจัยในโรงงานที่มีการแปรผันอยู่ตลอดเวลาตามความสามารถของบุคลากรหรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หากมีการเรียนเพิ่มสมมุติว่าในบริษัทมีพนักงาน 1 คนที่ตอนเข้ามาอยู่ในวุฒิปริญญาตรีแต่ในขณะที่เขาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ผ่านไป 2 ปีเขาได้วุฒิปโทมาทำงานในบริษัทในส่วนนี้เองก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของการจ่ายบุคลากรคนนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

เพราะว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าแรงหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของค่าวุฒิเพิ่มมากยิ่งขึ้น นี่เองคือปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆที่บริษัทต้องเผชิญทั้งด้านการเงินจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมหรือใช้ทรัพยากรต่างๆเข้ามาร่วมดูแลทางด้านการเงินให้มีสภาวะที่ปกติเพราะถ้าหากในบริษัทนั้นๆมีสภาวะการเงินในการจัดสรรโครงการการเงินต่างๆที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทำให้บริษัทต่างๆเพิ่มโอกาสในการที่จะนำตัวเองเข้าไปสู่ความเสี่ยงสำหรับผลกระทบทางด้านเงิน

 

 

สนับสนุนโดย  สูตร บาคาร่า rb88